Da li za moj telefonski priključak postoji listing poziva?
 
Mrežna grupa (pozivni broj): 
(npr. 011)
Broj priključka: 
(npr. 123456)
 
 

 Copyright 2018 Telekom Srbija